Panaszkezelés

A Füredhő Kft. panasznak tekinti azokat a bejelentéseket, melyekben Ön azt jelzi, hogy Társaságunk nem a fogyasztó által elvárt magatartást tanúsította, illetve nem nyújtotta a panaszos által elvárt szolgáltatást, vagy az elvárt tevékenységet nem végezte el, valamint minden olyan egyedi kérelmet, reklamációt, amelyben a panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
Nem minősül panasznak, ha az ügyfél általános tájékoztatást vagy állásfoglalást kér a Szolgáltatótól, illetve azon fogyasztói igény, melynek Társaságunk késedelem nélkül eleget tesz.

Az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendje:

Szóbeli panasz
Amennyiben  megítélése  szerint  az  Ön  által  kifogásolt  eljárás,  probléma  egyszerűen  orvosolható,  esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz

Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére azonnal választ adni. Amennyiben az azonnali felvilágosítás vagy kivizsgálás nem lehetséges, úgy a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk Önt a  megtett  intézkedésről.
 
Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet, vagy kifogásolja, szükség szerint jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek 1 példánya Önt illeti.

Írásbeli panasz
Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy szóbeli panaszát nem az Ön megelégedésére orvosoltuk, lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.
Megteheti ezt levélben vagy a honlapunkon található e-mail elérhetőségen.

A  panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül megválaszoljuk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk,vagy megoldásához több idő szükséges, ebben az esetben erről külön tájékoztatjuk.

A panaszok, bejelentések egyéb orvoslásának lehetőségei :
Amennyiben a szolgáltató panaszkezelése nem jár kielégítő eredménnyel, az 1997.évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére

  FOGYASZTÓVÉDELEM

Go to top